MEGBÍZHATÓ PARTNERE 1990 ÓTA

Akciók és kedvezmények itt a Fotoplus-nál!

OM System Prémium Klub

OM System
Szűrés törlése
2023.11.25 20:19
OM System Prémium Klub

Érvényes: Visszavonásig.

Típusa: Vásárlásod követő regisztrációval további kedvezmények és plusz szolgáltatások. 

Kérdésed van? Írj a fotoplus@fotoplus.hu e-mail címünkre!

OM System Prémium Klubtagsággal | Kedvezmények és Szolgáltatások | Itt a Fotoplus-nál!

Mindenki, aki OM System Olympus OM-D és PEN fényképezőgépet vásárol, ingyenesen jogosult a programban való részvételre egy regisztrációs lap kitöltésével.

Hogyan tudsz csatlakozni?

Vásárolj OM System OM, PEN fényképezőgépet a Fotoplus-nál!

Regisztrálj a Kártyaigénylő Adatlap kitöltésével és a vásárlást igazoló számla bemutatásával:

 • Személyesen a Fotoplus budapesti és pécsi szaküzletünkben.
 • E-mail-ben küldd el a fotoplus@fotoplus.hu e-mail címre azadataitad: 1. Nevedet, 2. Lakcímedet 3. A vásárlásodat igazoló számla másolatot (az adataid elküldésével hozzájárulsz ahhoz, hogy azokat továbbítsuk azokat az OM SYSTEM felé).

Személyenként csak egy Prémium Klubkártya igényelhető.

14 napon belül postai úton megkapod az OM System / Olympus Prémium Klubkártyát, mellyel jogosulttá válsz a kedvezmények igénybevételére. 

A kártya az OM System / Olympus készülék vásárlásának dátumától 3 évig kedvezményeket és szolgáltatásokat biztosít.

A Prémium Klubtagsággal elérhető kedvezmények és szolgáltatások

Vásárlási kedvezmény:

 • 5% kedvezmény a Fotoplus-nál minden OM System / Olympus termékre.

Kiemelt szerviz szolgáltatások:

 • Díjmentes kölcsönkészülék az esetleges javítás idejére.
 • Fizetős javítás esetén is - háztól-házig futárszolgálat.

Extre "Tedd Próbára!" kölcsönzési szolgáltatás

 • Kaució nélküli kölcsönzési lehetőség.
 • Ingyenes tesztelési lehetőség: minden kölcsönözhető eszközt egy alkalommal, egy hétre (egyszerre maximum két termék).
 • Az eszközök kölcsönzéséhez és a tesztelési lehetőség igénybevételéhez előjegyzés szükséges. A kauciómentes kölcsönzés
  feltétele a regisztrációkor megadott lakcím igazolása, névre szóló közüzemi számla bemutatásával.

Linkek:

OM System (Olympus) fényképezőgépek a Fotoplus-nál!

OM System (Olympus) objektívek a Fotoplus-nál!

Tedd próbára kampány! Vásárlás előtt próbáld ki otthon az OM System fényképezőgépeket, objektíveket!


Olympus Prémium Klub - Szabályzat

1. A szabályzat hatálya
1.1. Az Olympus Prémium Klub kiemelt ügyfél szolgáltatói program (továbbiakban: "program") szabályzatának hatálya alá tartozik a programot meghirdető Axico Digital Kft. (továbbiakban: "Olympus Prémium Klub") és a programba bekapcsolódó személy (továbbiakban: "klubtag") viszonya.
1.2. Az Olympus Prémium Klub fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi szabályzatot a klubtagok egyidejű tájékoztatása mellett módosítsa. A tájékoztatás az Olympus Prémium Klub honlapján és elektronikus hírlevél kiküldésével történik.
2. Jelentkezés feltételei
2.1. Klubtag lehet bármely 18. életévét betöltött természetes személy. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a programban.
2.2. Minden Olympus Tedd Próbára Ponton, 2015 október 1-jétől vásárolt Olympus OM-D és PEN fényképezőgép után, ingyenesen jogosult a programban való részvételre (regisztráció szükséges).
2.3. A programra történő jelentkezés az Olympus Tedd Próbára Pont üzletekben személyesen lehetséges - nyitva tartási időn belül -, a Kártyaigénylő Adatlap kitöltésével és a vásárlást igazoló számla bemutatásával.
2.4. A klubtag a Kártyaigénylő Adatlapot köteles a valóságnak megfelelően és olvashatóan kitölteni. (Lakcímként a pontos lakcímet kell megadni, postafiók nem elfogadott.) Az aláíratlan vagy nem valós adatokat tartalmazó, illetve a hiányos vagy olvashatatlan adatlap érvénytelen.
2.5. A Kártyaigénylő Adatlap aláírásával a klubtag elfogadja jelen szabályzatot, valamint annak későbbi módosításait.
2.6. A Kártyaigénylő Adatlapon feltüntetett adatokban bekövetkezett változás esetén a klubtag köteles a kártya igénylés helyszínén lévő üzletet személyesen értesíteni.
3. A regisztrációs adatok kezelése
3.1. A Kártyaigénylő Adatlap aláírója aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kártyaigénylő lapon megadott adatait, valamint a kártyával végrehajtott tranzakciók adatait az Olympus Prémium Klub saját üzleti tevékenysége fejlesztése érdekében felhasználja, ennek eredményéről a klubtagot tájékoztassa és direkt marketing ajánlataival megkeresse.
3.2. Az Olympus Prémium Klub kijelenti, hogy az adatokat más adatkezelők részére nem továbbítja és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze. Az Olympus Prémium Klub a kártyabirtokos tranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, hatályos törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Az adatszolgáltatás önkéntes.
3.3 A klubtag jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges
4. A klubkártya kiadása
4.1. A klubkártyát személyesen lehet igényelni az Olympus Tedd Próbára Pontokban (amennyiben megfelel a 2. pontban leírtaknak). Ekkor a klubtag a sikeres regisztrációt követően - legfeljebb 14 napon belül - postai úton kapja meg az Olympus Prémium klubkártyát, mellyel jogosulttá válik a kedvezmények igénybevételére.
4.2. Személyenként csak egy klubkártya igényelhető.
4.3. Az Olympus Prémium klubkártya az OM-D vagy PEN készülék vásárlásának időpontjától 3 évig érvényes.
5. A klubkártya letiltása, letiltás megszüntetése, kártya pótlása
5.1. A klubtag kezdeményezheti a klubkártya letiltását a kártya elvesztésekor, megsemmisülésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor vagy egyéb okból. A letiltás személyesen történhet az Olympus Tedd Próbára Pontokban. Letiltás esetén a kártya birtokosának igazolnia kell személyazonosságát. A letiltás megtételéig a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit a klubtag viseli. A letiltott klubkártyával a programban foglalt kedvezményeket nem lehet igénybe venni, a letiltott kártya birtokosa az Olympus által szervezett promóciókban nem vehet részt.
5.2 A klubtag kezdeményezheti a letiltott klubkártya letiltásának megszüntetését. A letiltás megszüntetése személyesen történhet, az Olympus Tedd próbára Pontokban, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett.
5.3. A klubtag kezdeményezheti az elveszett klubkártya pótlását. Ez személyesen történhet, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett. A kártya pótlása esetén a régi kártya a továbbiakban nem használható. Az Olympus Prémium Klub a pótkártyák kibocsátásáért alkalmanként bruttó 4.000.- Ft összegű díjat jogosult felszámítani.
6. A kedvezmények igénybevétele
6.1. A kedvezmények igénybevétele az Olympus Tedd Próbára Pontokban történő személyes vásárlás esetén, a klubkártya fizetést megelőző bemutatásával lehetséges. A klubkártya birtokosa kérésre köteles személyazonosságát bizonyítani fényképes igazolvány bemutatásával.
6.2. Internetes vásárlás esetén - a Tedd Próbára Pontok webáruházaiban történt megrendeléskor - a kedvezmények igénybevétele kizárólag személyes átvétellel lehetséges.
6.3. A kedvezmények érvényesítése kizárólag a Kártyaigénylő Adatlapon megadott számlázási címre kiállított számlán lehetséges.
6.4. Amennyiben vásárláskor a klubtag nem tudja bemutatni kártyáját, a kedvezmények igénybevételére nem jogosult. A vásárláskor kapott bizonylat későbbi bemutatásával sem írhatók jóvá a kedvezmények.
6.5. A programban elérhető kedvezményekről és szolgáltatásokról az Olympus Prémium Klub Kedvezmények és szolgáltatások című tájékoztatóban talál pontos információkat.
6.6. Az Olympus Prémium Klub nyújtotta kedvezmények más kedvezményekkel és akciókkal nem összevonhatók.
6.7. Termékenként maximum 2 db vásárolható ugyanazon Olympus Prémium klubkártyával.
6.8. Személyenként csak egy regisztráció (Olympus Prémium klubtagság) lehetséges.
7. A programban való részvétel megszüntetése
7.1. Az Olympus Prémium Klub jogosult a klubtagnak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl vagy a kártyával visszaélést követ el.
7.2. A klubtagnak jogában áll a programban való részvételét bármikor személyesen megszüntetni, a kártya kibocsátó Tedd Próbára Ponton.
8. A program időtartama
8.1. A program határozatlan időtartamú. Az Olympus Prémium Klub jogosult bármikor megszüntetni a programot a klubtagok értesítése mellett. Az értesítés a Tedd Próbára Pontok üzlethelyiségeiben és internetes honlapjaikon elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenésétől kezdve a kedvezmények igénybevétele megszűnik.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Tedd Próbára Pontok esetleges küldeményeinek postázását kizárólag magyarországi címre vállalja.
9.2. A program működésével és a kártyák használatával kapcsolatos felvilágosítást a klubtagok a Tedd Próbára Pontok ügyfélszolgálatán kaphatnak.
9.3. Az Olympus Prémium Klub nem felel a klubtagokat terhelő vagy rájuk áthárított közteherkötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.
9.4. Az Olympus Prémium Klub fenntartja magának a szabályzat egyoldalú módosításának a jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a törzsvásárlókat hirdetményi úton tájékoztatja. A mindenkor hatályos Általános Részvételi Feltételek megtekinthetők a Tedd Próbára Pontok ügyfélszolgálatán, az üzletek nyitvatartási ideje alatt, illetve a Tedd Próbára Pontok honlapjain.
9.5. Kártyaigénylő Adatlap aláírásával a klubtag elfogadja a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét az Olympus Prémium Klub programmal kapcsolatos minden jogvita esetére.

Kelt: Budapest, 2015. október 1.

Módosítva: Budapest, 2021. január 3.

2023.11.25 díjmentes teszt

Érvényes: Visszavonásig.

Típusa: Díjmentes próba, teszt akár 3 napon át!

Kérdésed van? Írj a fotoplus@fotoplus.hu e-mail címünkre!

20 MP felbontású Stacked BSI Live MOS szenzor
5 tengelyes szenzor eltolásos képstabilizátor
1053 fázisérzékelős Cross Quad Pixel AF
5,76M képpontos, blackout-mentes kereső
Cikkszám:
770-V210010BE000
Rendelhető
879 990 Ft
20 MP felbontású Stacked BSI Live MOS szenzor
5 tengelyes szenzor eltolásos képstabilizátor
1053 fázisérzékelős Cross Quad Pixel AF
5,76M képpontos, blackout-mentes kereső
Cikkszám:
770-V210011BE000
Raktáron
1 119 990 Ft
Kompakt és könnyű váz IP531 por- és cseppálló kivitelben
Fagyálló -10°C-ig
Akár 7,5 lépésnyi képstabilizátor teljesítmény vázba épített 5-tengelyes képstabilizátorral
Kiváló minőségű + függőleges elrendezésű videofelvétel
TruePic IX képprocesszor
Digitális felvételkészítés-funkciók:
50MP Hand-Held Hi-Res
Live ND
PRO Capture
Focus Stacking
Live Composite
Starry Sky AF
121-pontos All Cross-type On-chip Phase Detection AF
Tömeg: 366g (akkumulátorral)
Cikkszám:
770-V210020SE000
Raktáron
529 990 Ft
Kompakt és könnyű váz IP531 por- és cseppálló kivitelben
Fagyálló -10°C-ig
Akár 7,5 lépésnyi képstabilizátor teljesítmény vázba épített 5-tengelyes képstabilizátorral
Kiváló minőségű + függőleges elrendezésű videofelvétel
TruePic IX képprocesszor
Digitális felvételkészítés-funkciók:
50MP Hand-Held Hi-Res
Live ND
PRO Capture
Focus Stacking
Live Composite
Starry Sky AF
121-pontos All Cross-type On-chip Phase Detection AF
Tömeg: 366g (akkumulátorral)
Cikkszám:
770-V210020BE000
Raktáron
529 990 Ft
Kompakt és könnyű váz IP531 por- és cseppálló kivitelben
Fagyálló -10°C-ig
Akár 7,5 lépésnyi képstabilizátor teljesítmény vázba épített 5-tengelyes képstabilizátorral
Kiváló minőségű + függőleges elrendezésű videofelvétel
TruePic IX képprocesszor
Digitális felvételkészítés-funkciók:
50MP Hand-Held Hi-Res
Live ND
PRO Capture
Focus Stacking
Live Composite
Starry Sky AF
121-pontos All Cross-type On-chip Phase Detection AF
Fényképezőgép tömeg: 366g (akkumulátorral)
Cikkszám:
770-V210022SE000
Rendelhető
694 990 Ft
Kompakt és könnyű váz IP531 por- és cseppálló kivitelben
Fagyálló -10°C-ig
Akár 7,5 lépésnyi képstabilizátor teljesítmény vázba épített 5-tengelyes képstabilizátorral
Kiváló minőségű + függőleges elrendezésű videofelvétel
TruePic IX képprocesszor
Digitális felvételkészítés-funkciók:
50MP Hand-Held Hi-Res
Live ND
PRO Capture
Focus Stacking
Live Composite
Starry Sky AF
121-pontos All Cross-type On-chip Phase Detection AF
Fényképezőgép tömeg: 366g (akkumulátorral)
Cikkszám:
770-V210022BE000
Raktáron
694 990 Ft
Kompakt és könnyű váz IP531 por- és cseppálló kivitelben
Fagyálló -10°C-ig
Akár 7,5 lépésnyi képstabilizátor teljesítmény vázba épített 5-tengelyes képstabilizátorral
Kiváló minőségű + függőleges elrendezésű videofelvétel
TruePic IX képprocesszor
Digitális felvételkészítés-funkciók:
50MP Hand-Held Hi-Res
Live ND
PRO Capture
Focus Stacking
Live Composite
Starry Sky AF
121-pontos All Cross-type On-chip Phase Detection AF...
Cikkszám:
770-V210021SE000
Rendelhető
694 990 Ft
Kompakt és könnyű váz IP531 por- és cseppálló kivitelben
Fagyálló -10°C-ig
Akár 7,5 lépésnyi képstabilizátor teljesítmény vázba épített 5-tengelyes képstabilizátorral
Kiváló minőségű + függőleges elrendezésű videofelvétel
TruePic IX képprocesszor
Digitális felvételkészítés-funkciók:
50MP Hand-Held Hi-Res
Live ND
PRO Capture
Focus Stacking
Live Composite
Starry Sky AF
121-pontos All Cross-type On-chip Phase Detection AF...
Cikkszám:
770-V210021BE000
Rendelhető
694 990 Ft
Képprocesszor: TruePic VIII
Tényleges felbontás: 20,3 megapixel
4K videofelvétel 5-tengelyes képstabilizátorral
Vázba épített Wi-Fi és Bluetooth® csatlakoztatás
Kihajtható LCD kijelző/Szelfi Mód
Fotoplus - Szerelmünk a fotózás!
Cikkszám:
770-V207130BE000
Rendelhető
299 990 Ft
 • 12MP BSI CMOS érzékelő
 • 4x optikai zoom f/2-4.9 objektív
 • 25-100 mm (35 mm-es egyenértékű)
 • Víz, törés, ütés, fagy és porálló
Cikkszám:
770-V110030RU000
Raktáron
219 990 Ft
 • 12MP BSI CMOS érzékelő
 • 4x optikai zoom f/2-4.9 objektív
 • 25-100 mm (35 mm-es egyenértékű)
 • Víz, törés, ütés, fagy és porálló
Cikkszám:
770-V110030BU000
Rendelhető
219 990 Ft
Gyújtótávolság: 12 - 45 mm (EKV 35mm: 24-90mm)
Élességállítás legrövidebb távolsága: 0,12 m
Felépítés: 12 lencsetag / 9 csoport
Maximális rekesznyílás: F4
Cikkszám:
770-V314090BW000
Rendelhető
279 990 Ft
forgalmazott márkáink