MEGBÍZHATÓ PARTNERE 1990 ÓTA

ÁSZF - #PécsSzelfi2023 Fotópályázat


Nevezési feltételek: "#PécsSzelfi2023 Fotópályázat"


Kérjük mielőtt leadod a pályázatot olvasd el az alábbi részletes nevezési feltételeket!

A Pályázó a pályázat leadásával egyidejűleg elfogadja a nevezési feltételben foglaltakat!

A fotópályázat részletes kiírása (nevezési feltételek)

A Fotoplus Kft. (szervező) és a Pécsi Közösségi Alapítvány (Partner) fotópályázatot hirdet.

Határidők:

A képek beérkezési határideje: 2023. szeptember 30. éjfél.

Fotók készítésének dátuma: Erre a fotós játékra csak a pályázó által 2023. szeptember 1. és 2023. szeptember 30. között készített fotók küldhetőek be. 

Eredményhirdetés: 2023. október (pontos dátum és időpont később). 

Beküldhető fotók száma: Max. 1 fotóval tudsz nevezni.

További feltételek:

A játékban fényképezőgéppel és mobiltelefonnal készült fotók vehetnek részt.

A fotónak az összes EXIF metaadatot tartalmaznia kell.

Erre a fotós játékra csak a pályázó által 2023. szeptember 1. és 2023. szeptember 30. között készített, JPG, formátumú, minimum 1 MB-os, módosítás nélküli, saját készítésű fényképek küldhetők be, melyek jogai fölött szabadon rendelkezik.

A feltöltött képek exif adatait megvizsgálhatják, és a kiírásnak nem megfelelő pályaműveket a szervező(k) törölhetik.

Fontos! Tartsd be a streetfotózásra vonatkozó szabályokat és törvényi előírásokat!

A pályázó a pályázaton való részvétellel elismeri, hogy a feltöltött fénykép pályázaton történő felhasználásával harmadik fél jogait nem sérti, különös tekintettel fényképfelvételen esetlegesen szereplő személyek személyhez fűződő jogait és a szervezőket mentesíti az ilyen irányú vitás ügyekkel kapcsolatos felelősség alól.

A fotópályázat (nyereményjáték) Szervezője és Partnerei

A nyereményjáték szervezője: Fotoplus Kft. (székhelye: 7623 Megyeri út 59. cégjegyzékszám: 02 09 000146 továbbiakban „Szervező”).

A nyereményjáték partnerei: Pécsi Közösségi Alapítvány (székhelye: 7624 Pécs, Szent István tér 17. adószám: 18755224-1-02 továbbiakban „Partner”).

Pályázó: 14. életévét betöltött, cselekvőképes bejelentett magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állampolgár. 18 életévét be nem töltött, vagy korlátozott cselekvőképességű személy esetében, azonos feltételekkel, de gyámja vagy törvényes képviselőjének beleegyezésével. A pályázaton nem vehetnek részt a Sony Magyarország, a Fotoplus Kft. és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. munkatársai és partnerei (10), valamint azok hozzátartozói (11).

Díjazás

1-10. helyezett: A zsűri érékelése alapján az első 10 helyett fotót a Fotoplus laborja nagyméretben kinyomatja. A 10 legjobb fotó ezután a Reggeliben és a Nappaliban is kiállításra kerül, így a közösség is megcsodálhatja a fotódat. A Fotópályázat zárórendezvényén a Reggeliben egy aukció is megrendezésre kerül, ahol ez a tíz fotó árverezésre kerül. Az ebből befolyó összeg az adott fotó elkészítőjéé lesz.  

1. helyezett: 50.000Ft értékben képkidolgozás a Fotoplus-nál

2. helyezett: 30.000Ft értékben képkidolgozás a Fotoplus-nál

3. helyezett: 20.000Ft értékben képkidolgozás a Fotoplus-nál

A nyereményjáték zsűrizése

A beérkező pályaműveket a Fotoplus Kft. (Szervező) és a Pécsi Közösségi Alapítvány (Partner) közös zsűrije bírálja el. A fotókat anonimizáljuk, így semelyik zsűritag nem tudhatja, hogy ki a kép készítője, kizárva a részrehajlás lehetőségét. A zsűrizésről felvétel készülhet, amely Szervező és a Partnerek közösségi és videómegosztó csatornáin megosztásra kerül. A pályázaton résztvevők a jelentkezésükkel egyidejűleg hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a videó felvételeken a beküldött fotói(k) térítésmentesen szerepelhetnek és ezek a felvételek megosztásra kerülhetnek a különböző közösségi és videómegosztó oldalakon (Youtube, Facebook, Instagram), weboldalakon.

Jogi háttér

Amennyiben kiderül, hogy a benyújtott fénykép olyan szerzői jog védelme alatt áll, amely nincs a résztvevő tulajdonában, a fényképet kizárják a nyereményjátékból, és sem a Szervező sem a Partner nem vállal semmilyen felelősséget a szerzői jogok tulajdonosa felé az esetlegesen felmerülő károkért.

A nyertes pályázóknak a nyeremény átvételére csak személyesen, előre egyeztetett időpontban van lehetősége. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át. Amennyiben a nyertes pályázó 18. életévét nem töltötte be és/vagy cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereményjátékra regisztráló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (különösen név, cím, email cím, telefonszám, fotók) a Szervező, Partner kezelje és továbbítsa. A nyereményjátékban részt vevő hozzájárul ahhoz, hogy a saját fentiekben rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Szervező, Partner kezelje jelen nyereményjátékkal összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény alapján. A nyereményjátékban részt vevő a regisztrációval hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nyereményjátékkal összefüggésben a nyereményjátékra történő regisztrálással megadott személyes adatokat a Szervező, Partner kezelje, valamint jogosult a média által biztosított vagy egyéb internetes felületeken (pl: közösségi oldalakon) a nyilvánosság tájékoztatása céljából felhasználni és megjelentetni.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezők és Partnerek munkatársai és hozzátartozói. Munkatársak: Az adott cég/szervezet alkalmazotti- vagy más szerződéses és/vagy alkalmi jogviszony alapján foglalkoztatott személyek. Partnerek: Az adott cég/szervezet által szerződéses jogviszonnyal rendelkező természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet/társaságok munkatársai. Hozzátartozók: A "2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről" 8:1.§ (1) 1. és 8:1.§ (1) 2. szerint meghatározott hozzátartozó és közeli hozzátartozó.

A nyereményjátékban részt vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználási jog átengedése kiterjed a harmadik személynek történő további felhasználásra vonatkozó engedély megadására (Szjtv. 46.§),illetve a mű átdolgozásához, többszörözéséhez való felhasználási jogosultságra (Szjtv.47.§) is. A nyereményjátékban részt vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a fotókat a Szerző és a Partner bármilyen formában (pl.: fénykép-, filmfelvétel stb.) felhasználja, nyilvánosan megjelentesse, marketing, promóciós célokra felhasználja, illetve a média által biztosított vagy egyéb internetes felületeken (pl: közösségi oldalak),- a megjelenési felülettől függően - akár alkotó nevének feltüntetése mellett.

A beküldéssel engedélyt ad a Pályázó a Szervező számára, hogy a képeket a fotóverseny keretein belül közzé tegye. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2014. évi CXII törvény értelmében a fotók feltöltésével a felhasználó hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához a Szervező és a Partner honlapján és közösségi oldalain.

A nyereményjátékban résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményjátékban benyújtott fényképeit a zsűri értékelje és az értékelés alapján nyertesnek hirdetett fotókat közzé tegye illetve harmadik fél részére átadja, nyilvánosságra hozza.

A fotók a Szervező szerverére való feltöltésével vagy a birtokába bocsátásával az alkotók kizárólagos, azonban ingyenes licencet adnak az információk bármilyen nemű felhasználására, különös tekintettel a Szervező és Partner által forgalmazott termékek megjelenítésénél és a fotók és egyéb információk egyéb marketingcélú felhasználására hírlevelekben és egyéb tartalmakban.

A nyereményjátékban részt vevő a regisztrálással lemond mindennemű térítési és költségigényéről. A nyereményjátékban részt vevő a regisztrálással a teljes szerzői jogi védelmi idejére kiterjedő és vissza nem vonható, kizárólagos felhasználási jogot enged a Szervezőnek, Partnernek. A felhasználási jog keretében a Szervező, Partner engedélyt kap a nyereményjátékra nevezett fénykép minden szerzői jogi felhasználására, így különösen annak digitális és nem digitális, korlátlan példányszámú többszörözésére, nyilvános előadására és nyilvánossághoz való közvetítésére, valamint korlátozás nélküli átdolgozására is. A felhasználási jog Magyarországra és azon kívül bármely országra vonatkozóan, földrajzi korlátozás nélkül érvényes.

A nyereményjátékban részt vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a mű a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 17.§ szerinti, határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogait a Szervező és Partner részére teljes körűen, térítésmentesen, akár marketing, promóciós célokra átruházásra kerüljenek.

A licenc a szerzői jog érvényességének ideje alatt nem tartalmaz területi vagy mennyiségi (a felhasználások alkalmának száma) korlátozást.

A benyújtott anyagban, amennyiben annak részét képezi létező jogi személy vagy termék jogilag védett logója, márkajelzése, vagy bármely arculati eleme, a nyereményjátékban való érvényes részvétel feltétele a logó, márkajelzés vagy bármely arculati elem jogtulajdonosának írásbeli hozzájárulása.

Harmadik személyek jogai

A fotóknak egyértelmű, jogszerű szerzői jogokkal kell rendelkezniük, tehát a beküldő szerzőségének bizonyíthatónak kell lennie. Ennek alapján a nyereményjáték résztvevője kijelenti a regisztrációval, hogy a nyereményjáték nevezési fotói nem sértik más jogát, szerzői, felhasználói, személyiségi jogát, és a nevezési fotók nyilvánosságra hozatala semmilyen jogszabályt nem sért.

A nyereményjáték résztvevője továbbá kijelenti, hogy hozzájárulást kapott a fotók, felhasználására azoktól a személyektől, akik megjelennek a fotókon, illetve akik személyes jogait esetlegesen érintik a fotók.

A nyereményjáték résztvevő kötelezi magát arra, hogy jogszerű módon rendezik, a hozzájárulásokat megszerzik a nyereményjátékra nevezett fotók benyújtása előtt a harmadik személyeket (különösen az alkotásokban megjelenő személyek, illetve logók, márkanevek, termékek jogtulajdonosai) megillető jogokat, és ezt, szükség esetén, teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal, továbbá tanúvallomással is alá kell támasztaniuk.

A nyereményjáték résztvevői kijelentik a regisztrálással, hogy a nyereményjáték nevezése során benyújtott, amennyiben más személy bármely jogát sértik, az abból fakadó bármely igény tekintetében teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Szervezőt, Partnert mindennemű jogi igény, kár alól mentesíteni.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elismeri, hogy a feltöltött fénykép pályázaton történő felhasználásával harmadik fél jogait nem sérti, különös tekintettel fényképfelvételen esetlegesen szereplő személyek személyhez fűződő jogait és a szervezőket mentesíti az ilyen irányú vitás ügyekkel kapcsolatos felelősség alól.

Workshopon készült fotók nem küldhetők be, mert ez legtöbbször az oktató szellemi terméke, nem pedig a résztvevőé.

A szervezők kizárnak minden kártérítési, kártalanítási igényt a fotópályázatban való részvétel során, a fotópályázatra használt szoftver, weboldal esetleges rendellenes működésével, hibájával, hiányosságaival kapcsolatban.

Értelmezések:

Pályaművek: A pályázó által feltöltött - esetlegesen címmel ellátott - digitális állomány(ok), és azok a szervezők által esetlegesen készített digitális és nyomtatott és/vagy előhívott változatai.

A Szervezők kijelentik, hogy a fotópályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. ivi XXXIV. törvény hatálya alá.

A jelen pályázati kiírásra a magyar jog az irányadó.

Az esetleges vitás kérdések eldöntésére a Pécsi Bíróság, illetve a Pécsi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Pécs, 2023. augusztus 21.


"A #PécsSzelfi2023 Fotópályázat részletei itt!"


forgalmazott márkáink